اخــبار  
  • طبق دستورهر نوع خرید یا فروش ارز در فضای مجازی توسط صرافی رز میرداماد کمافی سابق امکان پذیر نمی باشد
  • توجه توجه مشتریان محترم نرخ تابلو سایت هر 5 دقیقه یکبار تغییر میکند لطفا: در هنگام خرید یا فروش دقت فرمائید.با تشکر مدیریت شرکت